ISO 14001:2015

TOYOTA ФИНАНС

Zaštita okoliša jedan je od najvažnijih Toyotinih postulata, globalno i lokalno. Stoga smo 2017. godine dobili međunarodni certifikat ISO 14001: 2015, koji postavlja standarde za cjelokupni sustav upravljanja okolišem.


Glavna politika okoliša


1. Kao dobri korporativni zaposlenici provodit ćemo našu poslovnu djelatnost vodeći računa o žaštiti okoliša, neprekidno stremeći očuvanju našeg prirodnog okoliša, očuvanju energije i obnavljanju izvora. K tome, poduzet ćemo sve korake kako bi osigurali da naša djelatnost ne zagađuje okoliš.


2. U suradnji s našim kupcima i pridruženim poduzećima tražit ćemo načina da iskoristimo industrijski otpad, aktivno promičući poslovanje vezano za okoliš, kao što je očuvanje prirodnih resursa. Kroz ove napore želimo doprinijeti ostvarenju gospodarstva temeljenog na recikliranju.


3. U našim poslovnim djelatnostima pratit ćemo zakone, propise i industrijske standarde vezane uz okoliš koje u potpunosti podržavamo, kao i sve ostale obvezujuće zahtjeve.


4. Postavit ćemo sustav upravljanja okolišom da bismo uveli i trajno pobolšavanje sustava upravljanja okolišem radi povećanja uspješnosti upravljanja okolišem. Ocjenjivali naše djelatnosti zaštite okoliša i pokazali kreativanost u postavljanju ciljeva trajnog unaprijeđenja u svim poduhvatima vezanim uz okoliš.


5. Internim programima izobrazbe promicat ćemo potpuno razumijevanje naše politike okoliša podižući time svijest o okolišu svih naših zaposlenika.